Antikviteter och konst

Varmt välkommen till en sida om aktiviteter och konst. Dessa båda ämnen går hand i hand och vi kommer att djupdyka i vad som skiljer dem åt. Men också presentera olika stilar, informera om var du hittar de bästa antikvitetsbutikerna både i Sverige och utomlands, presentera olika konstnärer och hur du inreder ditt hem med konst.

Vi uppskattar naturligtvis önskemål och återkoppling från dig som läser och vi ska göra vårt allra bästa för att få till en spännande blandning för alla som är intresserade av konst eller antikviteter. Vad som är konst skiljer sig beroende på vem du pratar med men vi är relativt breda i vår uppfattning.

Vad är konst?

Många gånger när denna fråga ställs blir svaret tavlor och vissa börjar exemplifiera olika målare. Det är absolut inte fel, tavlor är konst i högsta grad men det finns så mycket mer. Konst kan enligt oss vara allt som skapas med händerna och kanske även via en dator. Konst har med kreativitet att göra och behöver inte ha något budskap. Ser du en abstrakt tavla som tilltalar dig kommer du kanske att fundera över tavlans budskap eller vad den föreställer. Konstnärens mening behöver inte alls ha varit att den ska föreställa något. Den kan bara ha skapats av ren lust och inspiration.

Innebörden av antikvitet

Ordet antikvitet kommer av latinets ”antiquus” som betyder gammaldags eller forntida. För att ett föremål ska betraktas som antikt ska det vara äldre och intressant ur en kulturhistorisk syn. Vad föremålet eller tingesten är kan dock skilja stort. Allt från möbler, smycken, vapen och målningar kan vara antikviteter. Ursprungligen skulle begreppet innefatta saker från antiken men så är det inte längre. I början av 1900-talet började en bredare syn på vad som får ses som en antikvitet växa fram. Att samla på antikviteter för gemene man tog fart på 1960-talet. Tidigare hade denna hobby endast varit för kungar, furstar och överklass.